Bevisstgjør ressurser, våg mer, skap spennende prosesser.

Klar for en større innsikt i deg selv som flytter rammer og gir utvidet perspektiv?

 • Er du nysgjerrig på deg selv og hva du egentlig innehar av ressurser?

 • Går du med drømmer du ikke våger fordi du føler deg liten eller sliten?            

 • Føler du for å styrke selvtillit, selvstendighet og motivasjon for å leve ett liv som føles mer riktig for deg?

 • Ønsker du veiledning fordi livet er som det er akkurat nå?

Få større innsikt og oversikt over deg selv og dine ressurser. Skap motivasjon for spennende prosesser i livet ditt.

Med ditt personlige horoskop og NLP (neuro lingvistisk programmering), bruker jeg disse som unike verktøy for å skape bevisstgjørende prosesser rundt dine ressurser og styrker men også begrensende mønster og skyggesider, samt metoder for å skape positive endringer.

 • Hvem er du? Bli kjent med flere og nye sider av deg selv.
 • Hvilke arena skinner du mest og best. Hvor er din plass i hverdagen og i samfunnet hvor du får bygge energi og identitet
 • Hvilke arena booster du kraft, pågangsmot og feminin styrke 
 • Hva og hvem gir deg trygghet. Er det/de i livet ditt.
 • Grunnleggende mønstre, hvordan de ble dannet. Hva gjør du for å bryte negative mønster og gi plass til dine.
 • Kjærlighet og vennskap; hvem og hvorfor?
 • Hva er dine verdier, ønsker, drømmer og mål, ikke andres fra arv eller miljø
 • Hva formidler horoskopet ditt om livsretning for egen vekst. 
 • Med bevisstgjørende spørsmål og visualiseringsmetoder skapes fokus og magiske steg i riktig retning:-)

Mitt mål er at du rister av deg begrensende tanker og styrker motivasjon og troen på deg selv. Så du kan kjenne på gleden over egen styrke og selvstendighet hvor du ikke begrenser livet ditt i en trygg liten boble uten utvikling og mestring. Gi plass til mer av det som gir deg påfyll og få bruk dine ressurser. Du er mer enn du tror<3

  Føler du for mer energi og velvære gir jeg deg også gode tips og tiltak.

   Jeg ser også på eventuelle transitter som vil farge livet i forhold til prosesser du er i og kanskje skal inn i. 

   De små dråper av positive tiltak kan skape nydelige ringvirkninger i livet ditt .

   Klar for det?

   Send meg i første omgang din interesse og fortell litt om hva du ønsker på  mail for å se om jeg er den rette til å veilede og hjelpe deg. 

   Mail: anne.marit.storenes@gmail.com

   Astro-coaching gis på bakgrunn av min sertifisering som Astrolog og NLP master practitioner coach

   Nlp og astro-coaching kan ikke sidestilles med psykologisk hjelp og veiledning.

   Astrologi bygger på naturvitenskap, psykologi,og symbolikk.

   Astrologien speiler samspillet mellom kosmos og den menneskelige psyke. Det er et verdifullt redskap til å se seg selv og andre bedre, bli klar over egne ressurser og svakheter. Ordet Horoskop – betyr på Gresk; ”Et bilde av timen”og da du ble født gav universets planeter i et fastfrossent øyeblikk et kosmisk avtrykk som alltid vil prege deg.

   Vi er alle utstyrt med visse potensialer eller evner, men hva vi gjør med dem er opp til oss  selv.

   Slik astrologi stort sett blir praktisert i dag fungerer den som en karakteranalyse.

   Det er ett glimrende redskap til å bli bevisst på hva man sitter inne med av sterke og svake sider. Bevisstgjøre evner og resurser. Hvilke arena får du brukt deg best. Hva eller hvem tapper deg for energi og hva eller hvem styrker din energi. Hvem og hva styrker og bygger din trygghet og følelsesmessige behov. Hvordan kommuniserer du egentlig,og hvordan blir du oppfattet av dine omgivelser. Hvilke sider av deg kan ha godt av litt mer egekjærlighet for at ressurser kan komme frem. Hvem tiltrekker du, og hvorfor? Hvilke mennesketyper er oppbygende for deg i relasjoner, hvem er det ikke! Hvilke uheldige tanke/følelsesmønster trekker du med deg og hvorfor?

   I tillegg peker ditt personlig horoskop på hva du skal utvikle og strekke deg mot i dette livet. 

   Det er ett spennende redskap til å bevisstgjøre mye i livet ditt,også  i forhold til prosesser du er i,og kanskje skal inn i. Dette vises ved å følge med på planetbevegelsene i solsystemet vårt og hvordan de påvirke deg i forhold til planetens ståsted i ditt horoskop.  


   I astrologien fungerer planetene som symboler for krefter eller arketyper i oss selv. Stjernehimmelen er 
   makrokosmos mens mennesket er et mikrokosmos; de samme kreftene og energiene virker begge steder

   Astrologi fascinerer mange

   Astrolog fascinerer mange flere enn du aner, og dens posisjonen i samfunnet har vekslet i takt med politiske og kulturelle svingninger. Til tross for motstand har den mange tusen år gamle kunnskapen overlevd alle historiske epoker.

   Under de egyptiske storhetstiden fikk ingen lov til å kalle seg verken prest eller lege uten å ha gode kunnskaper om astrologi og de universelle lover. Tenk det !!!:-)

   Psykoanalytiker Carl G Jung var en av dem som aktivt bidro til at astrologien spredde seg i Europa og USA.

   Økende interesse

   I dag øker interessen for astrologien fra alle samfunnslag, men det finnes fortsatt motstand og mange fordommer. Dette skyldes ikke bare aviser/ukeblad via sine horoskopspalter som ikke har med seriøs astrologi å gjøre. Det finnes også en naturlig redsel for det ukjente og for det intellektet ikke kan forstå og forklares.

   Jeg har årenes løp fått mange kritiske spørsmål og hevede øyebryn når de får rede på at jeg også jobber med astrologi. Av og til blir jeg lei, men det er viktig å respektere andres stå-sted. Opplever selv at respekten og ydmykheten over kunnskapen,skaperverket,universet og alt vi egentlig ikke ser og forstår  bare blitt større med årene. Det er ett stort fagfelt,og selv om jeg har studert i 3 år og jobbet med det i 10 år er det så mye mer å lære.  

   Akkurat som Carl G Jung i sinn tid brukte astrologi er det i dag i tillegg til astrologer mange psykologer og terapeuter som bruker fødselshoroskop som ett terapeutisk redskap.

   Det er ett unikt og verdifullt verktøy for bl.a.å kartlegge og bevisstgjøre ressurser og utfordringer.

   Dette finner vi spesielt i land som USA, Storbritannia og Australia

   I næringslivet begynner man også å få opp øynene for astrologiens muligheter, og mange større bedrifter har ansatt egne astrologer. Horoskoper brukes som en retningslinje ved ansettelser av og som et hjelpemiddel når man skal sette sammen ulike arbeidsgrupper etc.

   Dette vet jeg det også finnes andre mer ”moderne systemer” som brukes. ”Det er mange veier til Rom”  Med ett personlig horoskop er mitt mål å bevisstgjøre ressurser, verdier og utfordringer knyttet til din identitet, dine emosjonelle behov, relasjoner, kjærlighet, jobb & karriere, helse. 

    

   Astrologikart

    

     TIL DEG
    
   -som søker deg selv
   og ønsker å kjenne deg selv
    
   -som søker andre
   og ønsker å forstå dem
    
   -som søker helhet og enhet
   og ønsker å virkeliggjøre helhet og enhet
    
   -som aner hvert menneskes enestående plass
   I den store sammenhengen
   og ønsker å erkjenne…
    
   -som tror på en guddommelig verdensorden
   og ønsker å fylle din plass i den
    
   -som aner at det er noe
   mellom deg og stjernene...