NATURENS EFFEKT PÅ INFEKSJONER OG STRESSRELATERTE UTFORDRINGER

Dr. Pènöel og andre ildsjeler har meget bred klinisk erfaring fra tusenvis av pasienter, og har drevet omfattende forskning for å forstå, forklare og dokumentere de essensielle oljenes virkninger.

Til forskjell fra det bildet nordmenn flest har av aromaterapi som en spa-behandling, viser franske studier at essensielle oljer´s viktigste bruksområder faktisk er infeksjoner, akutte og kroniske. Her regner man med et suksesspotensiale på 95 %. De essensielle oljers virkning på patogene mikroorganismer er meget godt dokumentert blant annet fra Pasteurlaboratoriet i Paris og flere andre forskningssentre.

Videre har man fått god effekt ved psykosomatiske forstyrrelser (=symptomer som tretthet og utmattethet, muskel- og skjelettsymptomer, hjerte- og karplager og ulike symptomer fra mage-tarmkanalen) Psykosomatiske symptomer er av de hyppigste grunner til legekontakt)

Og opptil 70 % og 50 % ved betennelses- og allergipatologier, samt autoimmune lidelser.
 

Aromatiske planter regnes som høyt utviklede, da de oppsto sent i den botaniske evolusjonen, - for ”bare” 300 millioner år siden. De aromatiske molekylene har livsviktige funksjoner i planten; tiltrekke insekter for befruktning, frastøte skadeinsekter, beskytte mot bakterier, sopp og virus, lege sår, filtrere UV-stråler og å fukte og kjøle for å hindre uttørring.

Det er klart samsvar mellom oljenes funksjon i planten og den virkningen de har på menneskekroppen. Duftstoffene finnes i planten som essenser, men først med menneskets oppfinnelse av destillasjonsapparater klarte man å få dem ut i flytende form. Her snakker vi om et kreativt samarbeid mellom planter og mennesker, og en nesten alkymistisk prosess; fra store mengder plantemateriale får man væsker, fast stoff blir flytende, væsken fordamper og blir i sin dampfase usynlig. 

En annen viktig side ved de eteriske oljene er nettopp deres allsidighet

De aromatiske molekylene har evnen til raskt å gjennomtrenge den menneskelige organisme, samt å trenge inn i og uskadeliggjøre patogene mikroorganismer. Dette gir store muligheter til spesialisert behandling via dermal påføring av essensielle oljer.

I tillegg sprer de lette, flyktige molekylene seg uhyre raskt i luften. Dette gir oss en effektiv og velduftende måte å drepe luftbårne smittestoffer på og å skape godt inneklima, godt dokumentert ved tallrike forsøk

I vår Immunboost og velvære pakke finner du anbefalte produkter som kan styrke respirasjon, dempe forskjøleses symptomer, forfriske innemiljøet og bringer nydelige velvære  

Du får også tilsendt vår Velvære guide for immunsystemet med tips innen mat, urter, tilskudd, trening og yogaøvelser